routekaart
home paaszondag stille zaterdag goede vrijdag witte donderdag woensdag dinsdag maandag palmzondag

14 maart 2012
Pasen in 2012 op 8 april
In het jaar 2012 valt Pasen op 8 april, Palmzondag op 1 april (!) lees verder>>


16 april 2011
DVD download
De dvd, behorend bij het project is niet meer beschikbaar. Bovendien vertonen een aantal van de uitgezette dvd's problemen met afspelen. Voor diegenen die de filmpjes toch willen gebruiken, is hier ... lees verder>>


08 maart 2011
Agenda staat weer open!
Onder het menu item 'Wie doet er mee in 2011 kunnen kerken hun agenda voor de goede week van 2011 weer invullen/aanmaken. Zo kan een ieder zien welke kerken of parochies dit jaar 'op de paastrein ... lees verder>>


10 januari 2011
In de toekomst altijd een gezamenlijke Paasdatum?
Een gezelschap van katholieke, oosters- en oriëntaals-orthodoxe geleerden sprak begin december 2010 in Amsterdam over mogelijkheden om tot een gezamenlijke Paasdatum te komen. Dat ... lees verder>>


06 februari 2010
Boekje alleen nog te krijgen via de OKK
Alle leveranciers van het boekje Intercity bestemming Pasen' zijn uitverkocht. Alleen de webshop van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland heeft nog een (beperkte) voorraad. Klik hier om exemplaren te ... lees verder>>


30 maart 2009
Intercity Bestemming Pasen tegen verzendkosten
De Katholieke Bijbelstichting heeft onlangs besloten om de nog beschikbare voorraad boeken "Intercity bestemming Pasen' gratis ter beschikking te stellen aan parochies en gemeenten. In zeer ... lees verder>>


15 februari 2009
Agenda voor de kerken weer open
De pagina voor parochies om in te schrijven staat weer open voor 2009. Klik hier om er gebruik van te maken. lees verder>>


22 januari 2009
Koopjes bij de KBS
De Katholieke Bijbelstichting heeft besloten om de nog beschikbare voorraad boeken "Intercity bestemming Pasen' gratis ter beschikking te stellen aan parochies en gemeenten. De enige voorwaarde is ... lees verder>>

print

Welkom ook in 2018 | Colofon

Teksten:
Nynke Dijkstra
Age Kramer
Dio van Maaren

Vormgeving:
Leo Blokhuis
Margreet van de Burgt

Het project is een initiatief van:
Raad van Kerken in Nederland www.raadvankerken.nl
in samenwerking met
de Katholieke Bijbelstichting www.bijbel.net
Nederlands Bijbelgenootschap www.bijbelgenootschap.nl

Aan het project werken mee:

de Protestantse Kerk in Nederland www.pkn.nl
de Rooms-Katholieke Kerk www.katholieknederland.nl
de Oud-Katholieke Kerk van Nederland www.okkn.nl
de Bond van Vrij Evangelische Gemeenten www.bondveg.nl
de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB www.vrijzinnigen.nl
de Algemene Doopsgezinde Sociëteit www.doopsgezind.nl
het Leger des Heils www.legerdesheils.nl
de Basisbeweging Nederland www.basisbeweging.nl
de Evangelische Broedergemeenten in Nederland
www.ebg.nl
de Remonstrantse Broederschap
www.remonstranten.org

Uitgevoerd door:
Sync. Creatieve Producties
© 2006-20079 Sync. Creatieve Producties, Hilversum
035-6220622

Website-programmering:
Robert Vonk


Alle teksten van de site en uit het boekje mogen vrijelijk gebruikt worden, mits met bronvermelding. De illustraties uit het boekje daarentegen mogen alleen gebruikt worden met uitdrukkelijke toestemming van de auteurs. (synccp@synccp.nl)

Dit project is een initiatief van de Raad van Kerken in Nederland en wordt uitgevoerd door Sync. Creatieve Producties.