routekaart
home paaszondag stille zaterdag goede vrijdag witte donderdag woensdag dinsdag maandag palmzondag

14 maart 2012
Pasen in 2012 op 8 april
In het jaar 2012 valt Pasen op 8 april, Palmzondag op 1 april (!) lees verder>>


16 april 2011
DVD download
De dvd, behorend bij het project is niet meer beschikbaar. Bovendien vertonen een aantal van de uitgezette dvd's problemen met afspelen. Voor diegenen die de filmpjes toch willen gebruiken, is hier ... lees verder>>


08 maart 2011
Agenda staat weer open!
Onder het menu item 'Wie doet er mee in 2011 kunnen kerken hun agenda voor de goede week van 2011 weer invullen/aanmaken. Zo kan een ieder zien welke kerken of parochies dit jaar 'op de paastrein ... lees verder>>


10 januari 2011
In de toekomst altijd een gezamenlijke Paasdatum?
Een gezelschap van katholieke, oosters- en oriëntaals-orthodoxe geleerden sprak begin december 2010 in Amsterdam over mogelijkheden om tot een gezamenlijke Paasdatum te komen. Dat ... lees verder>>


06 februari 2010
Boekje alleen nog te krijgen via de OKK
Alle leveranciers van het boekje Intercity bestemming Pasen' zijn uitverkocht. Alleen de webshop van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland heeft nog een (beperkte) voorraad. Klik hier om exemplaren te ... lees verder>>


30 maart 2009
Intercity Bestemming Pasen tegen verzendkosten
De Katholieke Bijbelstichting heeft onlangs besloten om de nog beschikbare voorraad boeken "Intercity bestemming Pasen' gratis ter beschikking te stellen aan parochies en gemeenten. In zeer ... lees verder>>


15 februari 2009
Agenda voor de kerken weer open
De pagina voor parochies om in te schrijven staat weer open voor 2009. Klik hier om er gebruik van te maken. lees verder>>


22 januari 2009
Koopjes bij de KBS
De Katholieke Bijbelstichting heeft besloten om de nog beschikbare voorraad boeken "Intercity bestemming Pasen' gratis ter beschikking te stellen aan parochies en gemeenten. De enige voorwaarde is ... lees verder>>

print Januari

In de toekomst altijd een gezamenlijke Paasdatum?

Voorstel uit overleg

Een gezelschap van katholieke, oosters- en oriëntaals-orthodoxe geleerden sprak begin december 2010 in Amsterdam over mogelijkheden om tot een gezamenlijke Paasdatum te komen. Dat heeft het bisdom Haarlem-Amsterdam gisteren bekendgemaakt. De data waarop het belangrijkste christelijke feest in de verschillende tradities wordt gevierd, lopen al eeuwenlang uiteen.

Paasdatum
Het symposium over de stand van zaken in de oecumenische dialoog vond op 6 december plaats op uitnodiging van bisschop Jos Punt van Haarlem-Amsterdam. De mogelijkheden om tot een gemeenschappelijke Paasdatum te komen was een van de voornaamste onderwerpen van de bijeenkomst.

Verschil
De westerse christenheid viert Pasen, het feest van de verrijzenis van Jezus Christus, al eeuwenlang op een andere datum dan de oosterse christenheid. Dit heeft onder meer te maken met de hantering van verschillende kalenders, maar ook met uiteenlopende theologische visies. Verschil van mening over de Paasdatum behoorde tot de oorzaken van het Grote Schisma van 1054, waarna de Rooms-Katholieke Kerk en de Oosters-Orthodoxe Kerken uiteengingen. De zogeheten Oriëntaals-Orthodoxe Kerken, die al sinds 541 (Concilie van Chalcedon) onafhankelijk zijn van de christelijke hoofdstroom, hanteren de oosterse Paasdatum.

Benedictus XVI
Op de Amsterdamse bijeenkomst werd onder meer gesproken over de mogelijkheid dat de westerse kerken de oosterse Paasdatum voor een periode van tien jaar overnemen. In deze periode zou gezamenlijk verder kunnen worden gestudeerd. Dit zou de snelste manier zijn om oecumenische vooruitgang te boeken. Volgens de deelnemers aan het symposium zou hiervan een krachtig signaal uitgaan. Bisschop Punt is van plan deze mogelijkheid aan paus Benedictus XVI voor te leggen.

Bisschoppensynode
Ook op de onlangs in het Vaticaan gehouden bijeenkomst van de Bisschoppensynode over het Midden-Oosten werd het thema van de gemeenschappelijke Paasdatum besproken.

Verrijzenis
In de eerste eeuwen van het christendom werd Pasen, onafhankelijk van de weekdag, op de 14de Nisan gevierd, de datum van het joodse Pesach. De concilievaders van het Concilie van Nicea (325) besloten dat Pasen altijd op een zondag moest vallen, de dag van de verrijzenis van Christus. Toch bleven er ook na de voorname vierde-eeuwse kerkvergadering verschillen bestaan.

Kalenderhervorming
Een westerse kalenderhervorming uit 1582 door paus Gregorius XIII maakte reeds bestaande verschillen tussen de oosterse en westerse christenheid definitief.

Dit project is een initiatief van de Raad van Kerken in Nederland en wordt uitgevoerd door Sync. Creatieve Producties.